Redovisningskonsult

En redovisningskonsult är en person som hjälper dig och ditt företag när det kommer till redovisningstjänster såsom bokföring, löner, deklarationer och andra finansiella rapporter. En redovisningskonsult som t.ex. City Redovisning i Linköping AB kan arbeta med löpande redovisning innehållandes exempelvis årsredovisningar och årsbokslut, skatteinbetalningar och kontakt med myndigheter. En redovisningskonsult kan också vara expert inom ett specifikt område och arbeta enbart med det. Oavsett vad som är redovisningskonsultens uppgift så har den alltid en nära kontakt med sina kunder och jobbar alltid för att tillhandahålla sina uppdragsgivare en högkvalitativ redovisningstjänst.

redovisning

Nödvändig förkunskap

För att arbeta med redovisning krävs bred kompetens inom redovisningsområdet, vilket t.ex. JL Ekonomi har. Det behövs också kunskap inom exempelvis moms- och skattelagstiftning. Det är även viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad om nyheter och regler inom området. Det är trots allt ett företags ekonomiska administration som de har hand om som redovisningskonsult så det är viktigt att allt görs på rätt sätt för att undvika att problem uppstår.

Många möjligheter som redovisningskonsult

Som redovisningskonsult går det att driva en egen redovisningsbyrå eller arbeta för en som redan är etablerad på marknaden. Tack vare att det blir allt mer vanligt med globala redovisningsstandarder finns det även goda möjligheter att göra internationell karriär inom yrket och arbeta på allt från små företag till internationella koncerner.

Krav för auktoriserad redovisningskonsult

För att vara en auktoriserad redovisningskonsult krävs det att man är medlem i antingen Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) eller Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). När man arbetar som auktoriserad redovisningskonsult behöver man förnya sin titel var sjätte år. Detta görs av det förbund som man är medlem i och sker genom en kvalitetskontroll där det bland annat tittas på om man har vidareutbildat sig under de senaste åren. Detta görs för att hålla en hög kvalitet på redovisningskonsulterna och för att vara säker på att de alltid är uppdaterade på vad som sker inom branschen.