Hur värderas företagen på Guldbolag?

För att du ska kunna avgöra vilken nytta du kan ha av den rating av företag som finns på Guldbolag kanske det kan vara bra att veta lite om vilken ratingmodell som används. Det första steget är att Valuation Företagsvärderingar, som utför själva ratingen, använder sig av källor som bedömts som tillförlitliga. Dessa källor utgörs av exempelvis företagets egna bokslut och diverse olika beräkningsbara nyckeltal.

Den information som samlas från dessa tillförlitliga källor analyseras utifrån en rad olika nyckeltal. Ett nyckeltal är ungefär ett kriterium som man tycker är viktigt i bedömningen. Det kan vara till exempel vilken nettoomsättning eller hur många anställda företaget har. Det används mer än tio olika nyckeltal i ratingen och det man försöker mäta är vilken lönsamhet och finansiell styrka ett företag har, och dess likviditetsförhållande.

Alla nyckeltal är inte lika viktiga och väger inte lika tungt i ratingen. För varje företag jämför man nyckeltalets värde med andra företag i samma storlek och bransch. På det sättet kan man få en rättvis bedömning, eftersom olika branscher ser olika ut. Ratingen är en sammanfattning av hur bra företaget är i jämförelse med andra likvärdiga företag – observera dock att det kan finnas utelämnade faktorer i beräkningen.