Logistikkonsult

Logistik handlar i grunden om hur man styr materialflöden. I begreppet ingår även materialflödets ekonomi, resursanvändning och informationsflöden. I en globaliserad värld där allt fler företag hämtar material långt borta, och även levererar till avlägsna platser har logistiken blivit allt viktigare. Det har blivit en profession i sig, och många företag anlitar logistikkonsulter för att optimera sin logistik.

logistik

Vad gör konsulten?

Det finns förstås en unik lösning för varje företag, men några av de steg som konsulten brukar gå igenom kan vara:

  • Vad är den optimala inköpskvantiteten? Man vill inte köpa för små volymer därför att man får högre kostnader, fast heller inte för stora volymer, eftersom material på hyllorna kostar pengar, till exempel ränta. Visserligen finns ett antal standardberäkningar av typen Wilsons formel, men oftast behöver man göra större beräkningar.
  • Eget lager är en kostnad. Skall det finnas ett lager dit produktionen går för att hämta material? Eller skall köpt material lagras vid den arbetsplats som använder materialet?
  • Externt lager kan vara ett alternativ. För vissa varor kan man kanske ha ett lager hos leverantören eller i ett externt lagerhus. Ofta är det ett attraktivt alternativ för större komponenter, men det kräver en hel del juridiskt kunnande för att bygga upp externa lager där man kan vara säker på att verkligen äga varorna.
  • Var finns godset? Både för in- och utleveranser är det allt viktigare att veta var godset befinner sig. Det finns ett stort antal IT-lösningar för detta, och en del av konsultens arbete är att föreslå och implementera ett sådant system.
  • För utleveranser är det viktigt att få tydliga ansvarsgränser under vägen fram till kunden. Ett vanligt fall är att företaget säljer ”Fritt fabrik”, men åtar sig att för kundens räkning beställa frakt fram till kunden. Det måste vara klart för alla inblandade vilket ansvar som det levererande företaget tar på sig.