Varför det är bra att förlägga konferenser utanför Stockholm

En konferens är ett utmärkt sätt att stärka arbetslaget och skapa kreativitet och engagemang hos medarbetarna. Nya miljöer och intryck bidrar till fräscha tankar och idéer. Genom att lämna storstan och förlägga konferensen utanför Stockholm skapas utrymme för kreativitet och nytänkande. En naturnära plats, en bit bort från det vardagliga bruset stärker inte bara sammanhållningen i gruppen, utan bidrar även till att deltagarna kan fokusera på mötet och blir mer mottagliga för att ta in ny information. Studier visar att den friska luften och närheten till exempelvis skog och vatten inspirerar och skapar lugn, vilket ökar kreativiteten och produktiviteten i hela arbetsgruppen.

Gemenskap

Att konferera i stan eller på arbetsplatsen kan tyckas vara bekvämt men risken är att konferensdeltagarna smiter iväg så fort det blir en paus eller är dags för lunch. Därför är det ofta bättre att komma bort från kontoret till en större plats som är okänd för deltagarna, där miljön är anpassad för kreativitet och olika aktiviteter. Mötesdeltagarna kan till exempel delas in i arbetsgrupper där kollegor som vanligtvis inte jobbar ihop får en chans att bekanta sig med varandra vilket kan leda till nya idéer och lösningar på problem som tidigare verkat omöjliga. Känslan av tillhörighet bidrar i sin tur till ökad lojalitet till företaget och arbetsuppgifterna.

En plats för arbetsro och fokus

Kontorsmiljön kan ofta kännas stressig och många blir lätt avbrutna och har lätt att tappa fokus. Kanske vill man komma bort från stan men samtidigt inte behöva lägga för mycket tid på resan dit. Är syftet med konferensen teambuilding? Att sätta upp strategier och nya mål? Inspiration? Genom att erbjudas allt från tekniska hjälpmedel till förstklassig mat får deltagarna möjlighet att koncentrera sig på konferensens syfte. Att välja rätt miljö bidrar till att ni får den arbetsro just ni behöver.