Affärsutvecklingskonsult

Om ett företag har stannat upp och inte kommer framåt oavsett vad som görs så kan det vara tid att anlita en affärsutvecklingskonsult. Affärsutveckling går ut på att utveckla ett företags affärsdrivande verksamhet och en konsult är någon som har en djup kunskap inom området. En affärsutvecklingskonsult är alltså en kunnig person som hjälper företag att utvecklas när det kommer till de vinstdrivande delarna inom företaget.

När ska du anlita en affärsutvecklingskonsult?

En affärsutvecklingskonsult anlitas ofta av nya företag, vid förnyelseprocesser inom företag eller då företag står inför nya utmaningar. Vid dessa tillfällen är det viktigt för företag att se över att affärsplanen är hållbar och uppdaterad och att säkerställa till exempel system för inköp, budget och redovisning. Om något skulle se mindre bra ut så är det affärsutvecklingskonsultens ansvar att belysa detta och komma på förslag till bättring. Om ett företag är på väg mot konkurs kan en affärsutvecklingskonsult vara dess räddning. Konsulten kommer se över sättet som företaget arbetar på och ta fram en hållbar budget som kan hjälpa dem att komma upp på fötter igen.

Viktig förkunskap

För att arbeta som affärsutvecklingskonsult krävs ofta att personen är ekonomiutbildad. Detta för att klara av att läsa och analysera exempelvis företags årsredovisningar och upptäcka eventuella brister och komma med idéer om hur saker kan förbättras. Det är även viktigt att ha kunskap inom affärsjuridik för att, vid behov och önskan, kunna hjälpa till med juridisk rådgivning.

Förmåga att se hela bilden

Som affärsutvecklingskonsult är det viktigt att kunna se hela bilden. Det betyder att det gäller att ha en helhetssyn, inte bara på det aktuella företaget, utan även på allt runt omkring, så som omvärlden, marknaden och konkurrenterna. Att ha det gör det enklare att förutspå en långsiktig lönsamhet för företaget då allt redan har tagits i åtanke. För att kunna förutspå detta är det även bra att besitta en viss analytisk förmåga.