Konsult inom sökmotoroptimering

seoSökmotoroptimering används för att leda trafik till en webbplats genom att öka synligheten hos de olika sökmotorerna, framförallt Google. Som sökmotorkonsult är det viktigt att förstå vilken målgrupp webbplatsen riktar sig till och sedan arbeta utifrån det. Vilka är målgruppens behov och vilka sökningar använder den sig av? När det är kartlagt så måste innehållet på webbplatsen optimeras på ett sätt som gör att målgruppen finner den genom de sökningar som de vanligtvis använder sig av.

Hur kan en konsult inom sökoptimering hjälpa dig?

En konsult inom sökmotoroptimering jobbar för att höja kundens varumärke och dess digitala strategi. För att göra det måste de digitala målen vara tydliga så att konsulenten vet vad den har att arbeta mot och kan hitta en strategi för att nå dit. Varje dag används sökmotorer till miljontals sökningar bara i Sverige. Det innebär att om en webbsida har skött sin sökmotoroptimering rätt så kan den få en hel del trafik. För att få trafik gäller det att synas, vilket betyder att det är viktigt att vara så högt upp som möjligt bland sökresultaten. Det är det som är konsultens jobb att fixa.

Viktigt att veta målgruppens sökbeteende

Konsulten måste ta reda på vilket sökbeteende målgruppen har eftersom det visar vad de vill veta och vilken information de är i behov av. Det analyserade sökbeteendet blir sedan det som lägger grunden till hur konsulten utformar webbplatsen när det kommer till sidstruktur och information. Genom att veta vilken slags information målgruppen söker efter blir det enklare att besluta om vad som behöver stå skrivet på webbplatsen för att möta dess behov. Det innebär att innehållet måste matcha sökorden som används av användarna. Idag används dessutom mer än två ord vid hela 60 % av sökningarna vilket gör det viktigt att hela meningar tas i åtanke vid sökbeteendeanalysen. Detta för att optimera sökresultaten.