Välkommen till Quote Plus

Anlita konsult för förbättrad lönsamhet i företaget

Alla företagare vill förstås förbättra lönsamheten hos företaget, men kan ibland ha lite svårt att se hur det skall gå till. Ett sätt som ofta är framgångsrikt är att ta in en konsult som hjälper till att göra en analys.

konsult

Vanliga invändningar mot konsult

Att ta in en konsult när företaget kanske inte går så väldigt bra kan möta motstånd inom företaget. Ett par närmast klassiska invändningar brukar vara:

  • Svårt att se att lönsamheten förbättras av att ta in en högavlönad konsult
  • Finns inga konsulter som kan den här verksamheten
  • Konsulten kommer att springa omkring och störa verksamheten

Fördelarna med konsult

Det ligger förstås en del sanning i dessa påståenden. Även en konsult som kan branschen behöver ju ta reda på hur just det här företaget arbetar, med vilka rutiner, vilka beslutsvägar, med mera. På plussidan finns det dock ett flertal saker som konsulten kan bidra med exempelvis:

  • Konsulten är inte hemmablind. Alla vet hur lätt man fastnar i beteenden och rutiner som man så småningom accepterar utan att direkt värdera dem.
  • Konsulten har inga favoriter. I många företag löper arbetet i omvägar därför att någon person eller grupp vill skydda sitt eget revir. Det här kanske man ser även inom företaget, men det har pågått länge och är svårt att förändra.
  • Konsulten identifierar verkliga beslutsfattare. Tröga rutiner och processer inom ett företag beror ofta på att den formella beslutsfattaren inte är den verkliga beslutsfattaren. Oftast kan konsulten direkt se vilka delegeringar som skulle lösa knuten.
  • Konsulten har tid. En konsult kan ägna sig åt sådana utredningar som ”alla” tyckt att man borde göra, men ingen har haft tid att ta tag i det.

Det finns alltså mycket som talar för att en konsult skulle kunna optimera arbetet inom företaget och därmed skapa bättre lönsamhet. För att det skall bli lyckosamt är det förstås mycket viktigt att få ”rätt” konsult.